Dergiler

 • Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

  ETÜ Tarih Dergisi açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, 2020 yılından beri çıkarılan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.


  ETÜT Dergisi, tarih alanında Türkiye’deki en yeni hakemli dergilerden biridir. Dergi esas olarak tarih alanındaki yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.


  Derginin tüm giderleri Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.


  Dergi Yayımcısı: Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi açık erişimli,  hakemli, yılda dört kez Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanan, 2020 yılından beri çıkarılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.


  ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, iktisadi ve idari bilimler alanlarında Türkiye’deki en yeni hakemli dergilerden biridir. Dergi esas olarak iktisadi ve idari bilimler alanlarına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.


  Derginin tüm giderleri Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.


  Dergi Yayımcısı: Erzurum Teknik Üniversitesi