Yayın Politikası

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, 2020 yılından beri çıkarılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, iktisadi ve idari bilimler alanlarında Türkiye’deki en yeni hakemli dergilerden biridir. Dergi esas olarak iktisadi ve idari bilimler alanlarına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur. Yazar/yazarların bir sayıda en fazla bir makalesi yayımlanabilir. 

Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Derginin tüm giderleri Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçleri üzere gönderilen makaleler, araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir.

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisine yüklenen çalışmaların her türlü hakkı, yazarlar tarafından dergiye devredilmiştir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi-belgesi istenmez. Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel içerik, dil, hukukî ve etik sorumlulukları yazar/yazarlara aittir.
Dergi bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, dergimiz sorumlu (yazışılan) yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve sorumlu yazar dışındaki kişilere bilgi vermek zorunda değildir.

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin her türlü yayım ve telif hakkı yine dergi editörlüğüne aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre, fotokopi, dijital ve benzeri yöntemlerle herhangi bir bölümü veya tamamı dergi editörlüğünün izni olmadan basılamaz veya çoğaltılamaz. Bilimsel etik kurallarına uygun olmayan alıntı yapılamaz. Dergide yayımlanan makalelerin fikri ve yasal sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır.

Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir.

Dergide sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınacaktır.

Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayımlanır. Dergide yayımlanan çalışmaların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

Dergiye gönderilecek makalelerin atıf yapma ve kaynak gösterme düzeni, APA 6. sürüm uyarınca yapılmalıdır.

Makaleler yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak dergi web sitesine kayıt olduktan sonra beş aşamada eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir.

Değerlendirme Süreci:

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Gönderilecek her çalışmayı, alanında uzman, en az iki hakem değerlendirir.

Değerlendirmeye alınan çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Dergi yayın politikalarına uygun bulunan çalışmalar ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik bir alan editörüne gönderilir. Derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde bilgilendirilir.

Hakem değerlendirilmeleri sonucunda her iki hakemin yayınlanabilir önerisine göre ve editör kurulunun onayıyla çalışma uygun olan ilk sayıda yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz görüş sunması durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilerek değerlendirilmesi sağlanır. Bu hakemin olumlu görüş bildirmesi ve editör kurulunun onayıyla çalışma uygun olan ilk sayıda yayımlanır. İki olumsuz görüş sunulan çalışma reddedilir.

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’ne gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 3 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.