Amaç ve Kapsam

Amaç

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin amacı, iktisadi ve idari bilimler çatısı altında yer alan disipliplerde özgün nitelikteki Türkçe ve İngilizce bilimsel çalışmaları bilim dünyasına sunarak ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayarak, ilgili disiplinlerde teori ile uygulama arasında iş birliğini sağlamaktır.

Kapsam     

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanında yapılan özgün nitelikte çalışmaları yayımlamaktadır.