Dergi Peryodu

2022-12-30

Dergimiz 2023 yılından itibaren, Haziran ve Aralık olmak üzere iki sayı olarak yayımlanacaktır. Haziran 2023 sayısı için makale alımı yapılmaktadır.