Türkiye ve Bangladeş Yerel Yönetimler Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Yerel Yönetim, Türkiye, Bangladeş, Belediye, Kırsal Yerel Yönetim.

Özet

Türkiye ve Bangladeş iki Müslüman ülkedir ve uzun süredir ikili ilişkileri oldukça iyi durumdadır. Günümüzde bu ülkelerin her ikisi de diplomasi, ticaret, göç, eğitim, savunma gibi birçok alanda çeşitli sektörlerdeki işbirliğini artırmayı amaçlamaktadırlar. Bu çalışma söz konusu bu ülkelerin yerel yönetim sistemlerini karşılaştırmalı bir perspektiften analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü her ik ilkedeki akademisyen ve politika yapıcıların yerel yönetim sistemlerini bilmesi gerekir. Türkiye'de özel il idaresi, belediyeler ve köy idaresi şeklinde üç aşamalı bir yerel yönetim sistemi bulunmaktadır. Bangladeş'te ise yerel yönetim sistemi; kırsal yerel yönetim olarak bölge konseyi, Upazila konseyi ve Birlik konseyi olarak üç kademelidir. Bununla birlikte, Bangladeş'in kentsel yerel yönetimi ise kent şirketleri ve belediyeler ile kırsaldan farklılaşmaktadır. Bu çalışma, her iki ülkedeki yerel yönetim organlarının oluşumunu ve işlevlerini analiz etmektedir. Çalışmanın Türkiye ve Bangladeş yerel yönetim sistemini analiz ederek özellikle bu alandaki bilimsel araştırmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Yayınlanmış

2020-09-14

Sayı

Bölüm

Makaleler