Üretim Süreçlerinde Meydana Gelen Kalite Hatalarının Nedenleri ve Kalite İyileştirme Teknikleri

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Üretim, Kalite Problemleri, Kalite Teknikleri, Problem Analizi, Önleyici Aktivitiler

Özet

Günümüz çağında günden güne artan rekabet şartları ve müşteri beklentileri, üretilen ürünlerin ve üretim süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve kalitelerinin arttırılmasını gerekli kılmaktadır. Sürekli artış gösteren kalite talebi, daha verimli bir üretim sistemi kurma amacı ve daraltılmış toleranslar, farklı imalat yöntemlerinin tamamında geçerli olmaya başlamıştır. Bir ürünün imalat sürecinde kalite kavramının önemi büyüktür. Üretim süreçlerinde, üretim prosesi veya dış etkenler kaynaklı birçok kalite hataları meydana gelmektedir. Meydana gelen kalite hatalarının oluşmaması için üretim hatlarında önleyici çözümler hayata geçirmek kalite verimliliğini arttırmaktadır. Önleyici çözümlerin hayata geçirilmesi için öncelikle kaliteye etki eden problemlerin analiz edilmesi gerekmektedir. Kalitenin arttırılması hedefine ulaşmak için üretim süreçlerinde kullanılan çok çeşitli kalite tekniklerinden faydalanılmaktadır. Yapılan  çalışmada amaçlanan çeşitli imalat yöntemlerini kullanan işletmelerin kalite problemlerinin önlenmesi ve çözülmesi için uygulanan kalite teknikleri konusunda bilgi birikimini arttırmaktır.

Yayınlanmış

2023-06-28

Sayı

Bölüm

Makaleler