Yerel Ürünlerde Retro Pazarlama: Bayburt Ehramı Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Retro Pazarlama- Yerel Ürünler- İhram- Farklılaşma

Özet

Ehram, Bayburt ilinin en önemli yerel ürünlerinden bir tanesidir. Ehramın zamanla kullanımı giderek azalmıştır. Kültürel değer konumunda olan ehramın yaşatılması ve kullanım alanının genişletilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Son yıllarda yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikler doğal ürünlere olan ilgiyi artırmış ve bazı ürünlerde talebin yerel ürünlere kaymasına sebep olmuştur.

Bu çalışma, değerini kaybeden ehramın geleneksel kullanımının dışında kullanım alanının olup olmayacağına, retro pazarlama uygulaması ile yeniden canlandırıp farklı ürünler üretilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın kuramsal çerçevesinde ehram hakkında teorik bilgiler, yeni bir yaklaşım olan retro pazarlama ve tüketici satın alma davranışlarına yer verilmiştir. Çalışma kapsamında tüketicilerin ehramdan üretilecek ürünlere olan tutumları yürütülen anket çalışması ile ortaya koyulurken, diğer taraftan alanında uzman kişilerle yürütülen odak grup çalışması ile pazarda olan ya da oluşacak durumlar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, ehramdan üretilen yeni ürünlerin beğenildiği, atölyelerde üretildiğinde maliyetlerinin düşeceği ve özellikle doğallığı vurgulanarak tanıtımı yapıldığında talep göreceği sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlanmış

2023-06-28

Sayı

Bölüm

Makaleler