Bursa İli Otomotiv Yan Sanayisinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Süreç Yönetimi Etkinleştirmesinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Süreç- KOBİ'ler- Süreç Yönetimi- Süreç Etkinleştirme- Süreç İyileştirme

Özet

Modern anlayışdan uzak yönetim biçimleri küreselleşen dünyanın koşullarına uyum sağlayamamaktadır. Bu sebeple artan rekabet koşullarına, büyüyen pazarlara ve değişime ayak uydurabilme ve adapte olabilmenin yolu değişime uyabilen ve değişimi yönetebilen yeni yönetim biçimlerinden geçmektedir. Bu yeni yönetim biçimlerinden biri olan süreç yönetimi, sahip olduğu yönetim anlayışı ile işletmelere değişen koşullara karşı ayakta kalabilme ve rekabet gücünü arttırabilme yeteneği kazandırır.

Bu çalışma, Bursa ili otomotiv yan sanayisinde yer alan KOBİ’lerin süreç yönetimlerini etkinleştirirken yaşadıkları sorunları tespit etmeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Bursa ili otomotiv yan sanayisinde yer alan 474 KOBİ’nin 212’sine özellikleri, süreç yapıları ve süreç tabanlı çalışmaları ile ilgili anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucu ortaya çıkan bulgular betimsel istatistikler, korelasyon analizi ve F testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucu süreç yönetimini etkinleştirme çalışmaları sırasında başta eski çalışma alışkanlıklarının sürdürülmesi ile eğitim ve motivasyon eksikliği olmak üzere oluşan sorunlar belirlenmiştir. Ayrıca, bu sorunlar arasında ilişkilerin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiş olup sorunların çözümüne yönelik öneriler verilmiştir.

Yayınlanmış

2023-12-28

Sayı

Bölüm

Makaleler