Ticari Bilginin Lojistik Sektöründe Rekabet Gücüne Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Bilgi, Ticari Bilgi, Bilgi yönetimi, Lojistik sektörü

Özet

Bilgi, tarih boyunca “güç” olarak algılanmıştır. İçinde bulunduğumuz çağ “bilgi çağı” olarak nitelenmekte ve küreselleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan bilgi çağı kavramı yine küreselleşmenin çıktıları olan “değişim”, “rekabet” gibi kavramlarla ilişkilidir. İşletmeler açısından değerli bilgiye sahip olabilenler ve onu etkili şekilde kullanabilenler önemli bir stratejik güç elde edebilmektedir. Günümüzde işletmelerin bilgiyi elde etme, eldeki bilgiyi ürünü dönüştürme, bilgiyi kontrol etme yetenekleri ekonomik büyümenin, verimliliğin ve firmalar ile rekabet edebilmenin temel koşulu haline gelmiştir.

Bahsedilen görüşlerin ışığında, çalışmada, lojistik sektörü çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilginin elde edilmesi, değerlendirilmesi, kullanılması, paylaşılması ve tekrar kullanılmak üzere depolama işlemlerinin önemini ve lojistik sektörü ile ticari bilgi ilişkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın teorik bölümünde ticari bilgi kavramı ve lojistik sektöründe bilginin yeri ve önemine değinilmiştir. Çalışmanın ampirik bölümünde ise Iğdır ilinde bulunan lojistik firmalarına konu ile ilgili anket uygulanmış ve elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Bulgular, firmaların önemli bir kısmının bilgi kullanımının önemli olduğunu, ihtiyaç duyulan bilgiye erişim ve doğru kullanmanın verim artışı sağlayacağı ve bu yönlü destek ve eğitime açık olduklarını belirtmişlerdir. Firmaların ticari bilgi kaynaklarını yeterince tanımadıkları, aylık bazda çok fazla zaman ayırdıkları fakat etkili ve yeterli bilgiye erişemeyip sorunlar yaşadıkları, ticari bilgiye erişme amaçlarının ise yerel bilgiler kapsamında kaldıkları görülmüştür.

Yayınlanmış

2023-12-28

Sayı

Bölüm

Makaleler