Okul Müdürlerinin Liderlik Davranişlari Üzerine Yapilmiş Çalişmalarin Tematik İçerik Analizi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Davranış, liderlik, tematik içerik analizi

Özet

Bu araştırmada, 2011-2021 yılları arasında Türkiye’de okul müdürlerinin liderlik davranışları üzerine yürütülmüş olan çalışmaların tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için belirlenen temalar doğrultusunda okul müdürlerinin liderlik davranışları ile ilgili yayımlanan çalışmalar incelenmiş ve çeşitli değişkenler açısından bir analiz ortaya konulmuştur. Araştırmaya 2011-2021 yılları arasında yayımlanan toplam 50 çalışma dahil edilmiştir. Çalışmada tematik içerik analizi yapabilmek için çalışmaların sınıflandırılarak analiz edilmesine imkan sağlayan bir matris kullanılmıştır. Araştırmada, Türkiye’de okul müdürlerinin liderlik davranışları ile ilgili yapılan araştırmaların yıllara göre giderek artan bir eğilim gösterdiği, liderlik türü olarak en çok öğretimsel liderlik konusunda çalışıldığı, yazılan makalelerin en fazla Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlandığı, incelenen araştırmaların yazar sayılarına bakıldığında, çalışmaların büyük kısmının iki yazarlı olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır. Yapılacak ileri çalışmalarda, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının incelenebileceği ve 2011 yılı öncesi ve 2022 yılı ve sonrasında yazılan makalelerinin araştırma kapsamına alınabileceği ve ulusal ve uluslararası dergilerin de incelenebileceği önerilmiştir.

Yayınlanmış

2023-12-28

Sayı

Bölüm

Makaleler