Türiye’de Tarım Sigortalarının Gelişimi, TARSİM’e Geçiş Süreci ve Sigorta Sektörü İşgücü ve İstihdamı Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Tarım Sigortalarının Gelişimi, Sigorta Sektörü Aktörleri ( Sigorta Şirketleri, Sigorta Acenteleri ve Çiftçiler ), sigorta sektörü istihdam

Özet

Türkiye’de tarım sigortaları uygulamalarının tarihi 1930’lara kadar uzanır. Bununla birlikte, tarım sigortalarının katastrofik olan risklerini hiçbir sigorta şirketi tek başına üstlenemeyeceğinden bu sigorta dalında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok büyük bir ilerleme kaydedilememiştir. Ancak teknolojik gelişmelerin artması ve beslenme olgusunun tüm dünyada önem sırasında ön plana çıkmasıyla, devletler bu sigorta dalının gelişmesinde sigorta şirketlerine destek vermiştir. Bu bağlamda da tarım sigortalarında yeni bir dönem başlamıştır, bu döneme devlet destekli tarım sigortacılığı diyebiliriz.

Dünyadaki bu gelişmelere Türkiye de duyarsız kalmamış ve 1987 yılından itibaren bu sigorta dalını geliştirmek amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Bu alandaki gelişimlere bağlı olarak tarım sigortaları üzerine çalışan grupların istihdamında da artışlar meydana gelmiştir.

Yayınlanmış

2020-09-14

Sayı

Bölüm

Makaleler