Banka Hücumlarını Deneysel Yaklaşımla Anlamak

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Finansal kriz, Bankacılık Sektörü, Banka Hücumları, Deneysel Yöntemler, Anket.

Özet

Yaşanan bankacılık krizlerinin ekonomilere olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, banka hücumları; bankacılık sektöründeki krizleri tetikleyen önemli nedenlerden biri haline gelmektedir. Banka hücumları mevduat sahiplerinin bankalardaki paralarını ihtiyaçları olmaksızın bir panik ortamında sistemden geri çekmeleri olarak tanımlanmaktadır. Kriz dönemlerinde, bankacılık sektöründeki risklerin minimalize edilebilmesi için çeşitli politikaların geliştirilmesine ve risk kaynağının iyi bir şekilde analiz edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla banka hücumlarının anlaşılması için deneysel yaklaşımların önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada bireyler arası koordinasyon eksikliklerinin bir sonucu olan banka hücumlarını engellemek için koordinasyon problemlerinin nasıl çözülebileceğini anlamak amacı ile yaş aralığı 18 ile 53 arasında değişen 192 katılımcı ile bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda mevduat sahiplerinin eğitim düzeylerinin yükselmesi ve az miktarda meblağın söz konusu olması durumunda bankalara hücumun azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca yaş ve gelir etkenleri ile banka hücumu davranışları arasında da anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu analizin ileride yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı ve kriz dönemlerinde çözüm önerileri ortaya çıkarabileceği düşünülmektedir.

Yayınlanmış

2021-03-23

Sayı

Bölüm

Makaleler