COVID-19 Korkusu Bitcoin Korkusunu Tetikler mi?

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Covid-19, Bitcoin Fiyatları, ARDL

Özet

Bitcoin fiyatlarının bağımlı değişken olarak kabul edildiği bu çalışmada, dünyadaki toplam Coronavirüs vaka sayısı, Ethereum Fiyatları, Altın Fiyatları, Koronavirüs Google Trend Endeksi ve Crypto Money Google Trend Endeksi bağımsız değişkenler olarak analize dahil edilmiştir. 21.01.2020 - 04.04.2020 tarihleri ​​arasında günlük veri seti ARDL modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan ARDL analiz sonuçlarına göre bağımsız  değişkenler ile Bitcoin fiyatları arasında uzun dönemli ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bulgular çerçevesinde yatırımcıların korkuları Bitcoin fiyatları ve Covid-19 vaka sayıları ile ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.

Yayınlanmış

2021-03-23

Sayı

Bölüm

Makaleler