3 Boyutlu Yazıcılar ve Kullanım Alanları

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

3 boyutlu yazcı- katmanlı üretim- endüstri 4.0

Özet

Dördüncü Endüstri Devrimi (E4.0) bilgisayar, internet ve iletişim teknolojilerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan karma teknoloji sayesinde makinelerin insan gücüne gerek kalmadan kendilerini ve üretim süreçlerini yönetmeye başlamalarıyla ortaya çıkmıştır. Önceki sanayi devrimlerinden farklı olarak Dördüncü Endüstri Devrimi’nde teknoloji sanayinin önüne geçerek endüstrileşmeye ve yeni iş modelleri, ürün-hizmet modelleri, örgütsel yapılar kazandırmaya başlamıştır. E4.0 süreci; çok sayıda bileşene sahip olan ve bu bileşenlerin etkinliğinden etkilenen bir süreçtir. Bu bileşenler; 3 boyutlu yazıcılar, büyük veri, otonom robotlar, sistem entegrasyonu, artırılmış gerçeklik, simülasyon, akıllı fabrikalar, nesnelerin interneti, bulut bilişim, siber-fiziksel sistemler, siber güvenlik ve yapay zekâdır. İşte Endüstri 4.0’ın temel bileşenlerinden biri de katmanlı üretimin gerçekleştirilmesine imkân tanıyan 3 boyutlu yazıcı teknolojisidir. 2 boyutlu geleneksel yazıcılarda kâğıda yazdırma işleminin kolaylığına benzer şekilde bu teknoloji ile hemen her şeyi üretmek mümkündür. Geleneksel yöntemlerde prototip hazırlama süreci hem maliyetli hem de zaman alıcıdır. 3 boyutlu yazıcılar için ise istenilen prototipler saatler içerisinde üretilebilmektedir. 3 boyutlu baskı teknolojisinin kullanımı farklı sektörlerde prototiplerin veya tekil ürünlerin imalatına yönelik olarak yaygınlaşmaktadır. 3 boyutlu yazıcılar birçok alanda sayısız uygulama bulan nispeten yeni fakat çok hızlı gelişen bir üretim yöntemidir. Bu çalışmada da 3 boyutlu yazıcıların eğitim, sağlık, gıda, kuyumculuk, inşaat, havacılık ve uzay, savunma, tekstil, otomotiv endüstrilerindeki kullanımları örneklerle açıklanmıştır.

Yayınlanmış

2021-03-23

Sayı

Bölüm

Makaleler