Covid-19 Finansal Bulaşmaya Sebep Oldu Mu?

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

COVID-19, Finansal Bulaşma, Pandemi, Korelasyon

Özet

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan COVID-19 salgınının finansal piyasalarda bulaşmaya neden olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla, COVID-19 salgınının finansal piyasalarda bulaşma etkisi olup olmadığı ve etkinin yönü incelenmiştir. Finansal bulaşma etkisinin belirlenmesi için on altı ülke seçilmiş ve bu ülkelerin COVID-19 vaka sayıları ile borsa endeksleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Analize tabi olan tüm ülkelerde COVID-19 vaka sayısı ile borsa endeksi değişkenleri arasında istatistiksel olarak % 1 önem düzeyinde anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur. SARS, Domuz Gribi, MERS ve COVID-19 gibi salgınların, oluştukları bölgelerin dışına yayıldığını göz önünde bulundurursak, dünya bu tür salgınlara açık olduğu ve bu nedenle ülkelerin finansal piyasalarının kırılganlıklarını azaltmak için gerekli önlemleri almasını zorunlu hale getirmiştir. 

Yayınlanmış

2020-09-15

Sayı

Bölüm

Makaleler