AHP-MAUT Hibrit Modeli İle Finansal Performans Değerlendirmesi: Bıst İnşaat Ve Bayındırlık Sektöründe Bir Uygulama

Yazarlar

  • Tuba Özkan Atatürk Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

BIST- Finansal Performans- AHP- MAUT

Özet

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul inşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarını değerlendirmektir. İşletmelerin performans değerlendirmesinde AHP ve MAUT yöntemlerinin bütünleşik kullanımına dayalı bir hibrit model kullanılmış ve finansal performans sıralama sonuçları ortaya konulmuştur. Kriterlerin ağırlıklandırılmasında AHP yöntemi kullanılırken, alternatiflerin performans sıralamalamasında MAUT yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda finansal açıdan en yüksek performansa sahip işletmelerin sırasıyla ENKAI, ORGE ve SANEL kodlu işletmeler olduğu sonucuna varılmıştır.

Yayınlanmış

2021-06-28

Sayı

Bölüm

Makaleler