Türk-Amerikan İlişkileri: Halkbank Olayı

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Türk-Amerikan ilişkileri- Halkbank- Liberal Yaklaşım- Realist Yaklaşım- Kazan Kazan

Özet

Bu araştırmada liberal değerleri paylaşan iki müttefik ülke Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilimlerin ve tarafların çatışan çıkarlarının kavramsal çerçeveye hangi açıdan meydan okuduğu Kamuoyunda Halkbank Davası olarak bilinen süreçte Sergiledikleri yaklaşımlar üzerinden incelenecektir. Bu araştırmanın amacı, özellikle 2002-2020 döneminde Türkiye ve ABD arasında küresel gelişmelerden kaynaklı farklılaşan ulusal güvenlik kaygıları ve çıkarlarının neden olduğu Halkbank gerilimi konusunda sorunun çözümü için tarafların nasıl bir yaklaşımı  tercih ettiklerini incelemektir. Bu çerçevede, nitel araştırma desenlerinden vaka çalışması türlerinden açıklayıcı/tanımlayıcı durum yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde veri toplama amacı ile kullanılan araçlardan olan mülakat yöntemi ve doküman incelemesi ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda İki ülke arasında gerçekleşen Halkbank geriliminde ABD tarafının problemleri liberal bir yaklaşımla müzakere ederek çözmek yerine, realist yaklaşımı benimsediği bir olay olduğu tespitine ulaşılmıştır.

Yayınlanmış

2021-06-28

Sayı

Bölüm

Makaleler