Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Ekseninde Yaşlılarla Grupla Sosyal Hizmet Uygulamaları

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Yaşlılık- Gerontolojik sosyal hizmet- Gruplarla sosyal hizmet- Bilişsel davranışçı yaklaşım

Özet

Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus gün geçtikçe artmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları gerontolojik sosyal hizmet uygulamaları kapsamında yaşlı refahını arttırmaya yönelik  mesleki müdahaleler gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda müracaatçıların gereksinimlerini karşılamak amacıyla uygun teorik çerçeve, ilke ve teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaşlılarla yapılacak grupla sosyal hizmet uygulamalarında kullanılabilecek bilişsel davranışçı yaklaşım ilkelerinin ortaya konulmasıdır. Bilişsel davranışçı yaklaşım yaşlı bireylerin yaşlılığa veya önceki yaşam deneyimlerine yükledikleri olumsuz değerlendirmeleri, yorumları ve anlamları tanımlayıp yeni yapılandırmalar ortaya koymayı, tedavi süreciyle etkili bir şekilde baş edebilmek için başa çıkma davranışları kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım grup sürecinde bilişsel yeniden yapılandırma, davranışsal stratejiler geliştirme ve kendini ifade etmenin kolaylaştırılması amacıyla kullanılabilir. Bu yaklaşım yaşlılarla çalışırken yas süreci ve kronik hastalıkların eşlik ettiği depresyon ve anksiyete bozukluğu ile çalışmada fayda sağlamaktadır. Bu eksende yapılan grup çalışmaları problem çözme ve iletişim becerileri eğitimi, kendine yönerge verme, bilişsel yeniden yapılandırma, olumlu benlik algısı sağlama, yaşamdan beklentilerini fark etme ve irrasyonel düşüncelerini değiştirme gibi bazı müdahale yöntemleri bir araya getirilerek oluşturulabilir.

Yayınlanmış

2021-06-28

Sayı

Bölüm

Makaleler