Mağaza Atmosferinin Satın Alma Davranışına Etkisi: Hazır Giyim Ve Gıda Perakendeciliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Mağaza Atmosferi, Satın Alma Davranışı

Özet

Son yıllarda değişen pazarlama dünyasıyla beraber perakende alanında pazarlama faaliyetlerinin tanımı da genişlemiş olup bu bağlamda perakende giyim ve gıda markalarında tüketicinin hizmet aldığı ve markayı tanıyabildiği, deneyimlediği alanlar olan mağazalar ve mağazaların atmosferik özelliklerinin öne çıkması satın alma davranışını büyük ölçüde etkilemiştir., çalışmanın teori bölümünde mağaza atmosferi ve satın alma davranışı konularıyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırma bölümünde ise; mağaza atmosferinin tüketici satın alma davranışı üzerine etkisini belirlemek amacıyla hazırlanmış olan anket, tüketiciler tarafından cevaplandırılmıştır. 410 tüketicinin verdiği cevaplar sonucunda ortaya çıkan veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, tüketicilerin satın alma sürecinde mağaza atmosferinden etkilendikleri ortaya koyulmuştur.

Yayınlanmış

2020-09-14

Sayı

Bölüm

Makaleler