Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları: Bibliyometrik Haritalama

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Hizmet, Engelli Bireyler, Bibliyometrik Analiz

Özet

Engelli bireylerin toplum içerisinde günlük yaşamını sürdürmede, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamada ya da diğer hizmetlere erişimde diğer bireylerle aynı imkânlara sahip olmadıkları bilinmektedir. Bu durum çevre şartlarının engelli bireylere uygun olarak düzenlenmemesinden, diğer bireylerin engelli bireylerle empati yapmamasından, hukuksal düzenlemelerin yetersizliğinden ya da sosyo-ekonomik şartlardan kaynaklanabilmektedir. Toplum içerisinde engelli bireylerin kabul görme durumu da değişiklik göstermekte olup bazen önyargısız karşılanmakta bazen de engelleri nedeniyle önyargı ile karşılandıkları için şiddette, tacize, dışlanma ve onur kırıcı söz, tavır ve davranışlara maruz kalmaktadırlar. Göz önünde bulundurulması gereken durum aslında herkesin bir gün engelli ya da engelli yakını olma ihtimalinin olması durumudur. Bu konuyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 raporuna göre ülkelerde çeşitli hastalıklar ya da çevresel faktörler nedeniyle engellilik oranları artış gösterdiği vurgulanmaktadır. Literatür incelendiğinde engelliliğin oluş sıklığı, engellilik dağılımı ya da engellilik eğilimleri konusunda yapılan çalışmaların olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı engelli bireylere sunulan sosyal hizmet uygulamaları üzerine 1970-2021 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmaları incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Web of Science veri tabanından elde edilen veriler, bibliyometrik analiz ile incelenerek VOSviewer haritalama yöntemi ile görselleştirilmiştir. 1970-2021 yılları arasında gerçekleştirilen makalelerin sayısı, atıf sayısı, en çok yayın yapan üniversiteler ve yazar ağ analizi şeklindeki bibliyometrik göstergeler kullanılarak incelenmiştir.

Yayınlanmış

2021-09-21

Sayı

Bölüm

Makaleler