Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, İşsizlik, İhracat ve Verimlilik Arasındaki Nedenselliğe Bölgesel Bakış

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Granger Nedensellik, Bölgesel Kalkınma, Verimlilik, İşsizlik, İhracat, Büyüme

Özet

Bu çalışmada gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), işsizlik, ihracat ve verimlilik arasındaki ilişkinin bölgesel düzeyde tespit edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 26 düzey 2 bölgesine ait 2014-2019 yıllarını kapsayan veriler kullanılmıştır. Ekonometrik analizde öncelikle modelde kullanılan değişkenlerin durağanlık analizi yapılmıştır. Seriler aynı derecede durağan olduğu için Granger nedensellik analizi kullanılmıştır. Modelin ampirik sonuçlarına göre, bölgesel olarak ihracattan, işsizlikten GSYH’ya doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi; işsizlikten ihracata ve verimliliğe doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi; verimlilik ve GSYH, ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi vardır.

Yayınlanmış

2021-09-21

Sayı

Bölüm

Makaleler