Türkiye’de Banka Dışı Finansal Kuruluşların Finansal Göstergelerinin Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkileri

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Banka Dışı Finansal Kurumlar, Ekonomik Büyüme, Enflasyon, Finansal Oranlar, Zaman Serisi Analizi.

Özet

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki banka dışı finansal kuruluşların finansal göstergelerinin Tüketici Fiyat Endeksi (Enflasyon) ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile ilişkisini zaman serisi analizi yöntemi ile incelemektir. Yapılan analizler sonucunda; faktoring sektöründe Mali Kuruluşlardan Alacaklar / Toplam Alacaklar ve sermaye yeterliliği ile GSYİH arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Finansman şirketlerinde, Mali Kuruluşlardan Alacaklar / Toplam Alacaklar ve Takipteki Alacaklar / Toplam Özkaynaklar değişkenleri ekonomik büyüme üzerinde anlamlı-negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Faktoring şirketlerinde Mali Kuruluşlardan Alacaklar / Toplam Alacaklar, Sermaye Yeterliliği ve YP Yükümlülükler/Toplam Yükümlülükler + Türev İşlemlerde Net Yükümlülükler değişkenlerinin enflasyon üzerinde anlamlı-pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Finansman şirketlerinde, Mali Kuruluşlardan Alacaklar / Toplam Alacaklar ve Takipteki Alacaklar / Toplam Özkaynaklar değişkenlerinin enflasyon üzerinde anlamlı-negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Yayınlanmış

2021-09-21

Sayı

Bölüm

Makaleler