Sporcularda Algılanan Finansal Durum Ve Sportif Ürünlere Yönelik Anlık Satın Alma Davranışı İlişkisinin İncelenmesi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Algılanan Finansal Durum, Anlık Satın Alma Davranışı, Dürtü

Özet

Bu çalışma sporcularda algılanan finansal durum ve sportif ürünlere yönelik anlık satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Sporcuların algılanan finansal durumlarını incelemek için “algılanan finansal durum ölçeği” kullanılmıştır. Sporcuların anlık satın alma davranışlarını incelemek için “ anlık satın alma davranışı ölçeği “ kullanılmıştır. Toplanan verilere ait bilgiler SPSS programına işlendikten sonra bazı ilişkisel karşılaştırmalar için Mann-Whitney U testi, bazı ilişkisel karşılaştırmalar için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Katılımcıların gelir gruplarına göre Algılanan Finansal Durum Ölçeği ve Anlık Satın Alma Davranışı Ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması sonucunda Algılanan Finansal Durum Ölçeğinde 0-999₺ aralığındaki gelir grubunda yer alan katılımcıların, 2000₺ ve üzeri gelir grubundaki katılımcılardan istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan Anlık Satın Alma Davranışı Ölçeğinde ise 2000₺ ve üzeri gelir grubundaki katılımcıların, 0-999₺ aralığındaki gelir grubunda yer alan katılımcılardan istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Yayınlanmış

2022-03-27

Sayı

Bölüm

Makaleler