Finansal Stres İndeksi İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Portföy Yatırımları Ve Dış Borç Stoku Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Finansal Stres- Doğrudan Yabancı Yatırımlar- Portföy Yatırımları- Dış Borç Stoku

Özet

Bu çalışma finansal stres indeksi ile doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve dış borç stoku arasındaki uzun dönem ve kısa dönem ilişkiyi incelemektedir. Finansal stres indeksine ilişkin veriler Federal Reserve Bank of St. Louis, dış borç stokuna ilişkin veriler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı , portföy yatırımlarına ilişkin veriler  World Bank ve doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin veriler ise T.C Merkez Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmanın veri dönemi 1994-2018 yıllarını kapsamaktadır. Çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre finansal stres indeksinde meydana gelen bir artışın ülkenin portföy yatırımlarını azalttığı ve dış borç stoğunu artırdığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, finansal stres endeksi ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu durum doğrudan yabancı yatırımların finansal stres ortamından etkilenmediğini göstermektedir. Bu çalışma politika uygulayıcıları ve ilgili taraflar için önemli sonuçlar içermektedir.

Yayınlanmış

2020-09-14

Sayı

Bölüm

Makaleler