Reel Döviz Kurlarında Balon Var Mıdır? Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Döviz kuru balonu, SADF, Gelişmekte olan Ülkeler

Özet

Bu makalenin amacı gelişmekte olan piyasalar
kategorindeki Türkiye, Hindistan, Endonezya Rusya,
Malezya ve Brezilya ülkelerinin reel döviz kurlarındaki
balon oluşumlarını araştırmaktır. Çalışmada yöntem
olarak Eküs Genişletilmiş Dickey – Fuller testinden
yararlanılmıştır. Veriler aylık frekansta olup, 1994:01
ile 2021:11 dönemi arasını kapsamaktadır. Bulgular
Türk Lirası ve Hindistan Rupisi reel kurlarında balon
oluşmadığını göstermiştir. Diğer ülkelerde ise 1997
Asya Krizi ile 2008 Küresel Kriz sırasında ve
sonrasında balon oluşumu gözlemlenmiştir. Bununla
beraber gelişmekte olan ülkelerin reel döviz
kurlarında son yıllarda herhangi bir finansal balona
rastlanmamıştır.

Yayınlanmış

2022-03-27

Sayı

Bölüm

Makaleler