Hanehalklarının Eğitim Harcamalarını Etkileyen Faktörler: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Eğitim- Hanehalkı Eğitim Harcamaları- Çoklu Regresyon Modeli- Erzurum

Özet

Eğitim için yapılan harcamalar, eğitimin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla hanehalklarının yapmış oldukları eğitim harcamaları, toplam eğitim harcamalarının büyük bir kısmını oluşturması ve eğitimin kalitesini belirlemesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Erzurum ilinde yaşayan hanehalklarının yapmış oldukları eğitim harcamalarını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler, Çoklu Regresyon Modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmada; öğrencinin cinsiyeti, sınıf düzeyi, annenin-babanın eğitim düzeyi, anne-babanın yaşı, ailedeki öğrenci sayısı, ailenin ortalama aylık geliri, ailenin kira/lojman aylık gideri ve ailelerin çocuklarının başarılarıyla ilgili memnuniyeti değişkenlerinin istatiksel olarak eğitim harcaması yapma ihtimalini etkilediği sonucuna varılmıştır.

Yayınlanmış

2020-09-14

Sayı

Bölüm

Makaleler