Girdi-Çıktı Tablolarında Bilgi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Bilgi- Girdi-Çıktı Tablosu- İnovasyon

Özet

Geleneksel iktisat teorisinde üretim faktörleri işgücü, toprak ve sermaye olarak ele alınmaktadır. Yeni ekonomide ise “bilgi” bu üretim faktörlerine ilave edilmiştir. Bilgi, satılan ürün ve hizmetlerin içerisinde bulunmakta veya ürün ve hizmetin kendisini oluşturmaktadır. Bilginin bir üretim faktörü olması sebebiyle bu çalışmada, ekonomide bilginin rolünü tam olarak tespit etmek ve bilgi akışını göstermek amacıyla girdi çıktı tablosunda bilginin nasıl yer alacağı ile ilgili bir yöntem tanıtılmıştır. İlgili yöntem için Terleckyj (1974)’nin metodu tercih edilmiştir. Bu metoda göre öncelikle “bilgi matrisi” denilen bir matris elde edilmelidir. Elde edilen bu matris aracılığıyla girdi-çıktı tablosundaki katma değer bloğunda emek ve sermayenin yanında bilgi faktörü; nihai talep bloğunda da tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, kamu harcamaları, ihracat ve ithalatın yanında Ar-Ge harcamaları yer alır.

Yayınlanmış

2022-06-28

Sayı

Bölüm

Makaleler