Osmanlı Devleti Döneminde Erzurum Ticaret Odası: Açılış ve İlk Faaliyetler

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Erzurum- ticaret- ekonomi- ticaret odası- başkan

Özet

Osmanlı Devleti’nde, ekonomik ve ticari sistemin modernleşmesi sürecinde, ticaretin geliştirilmesi için gerekli şeyleri araştırıp üst makamlara iletmek, tüccarları kayıt altına almak ve onlar arasında işbirliğini geliştirmek gibi gayelerle ticaret odaları açılmaya başlandı. İlk Ticaret Odası 1882’de İstanbul’da açıldı.

İncelediğimiz Erzurum Ticaret Odası, Osmanlı ülkesinde açılan ilk ticaret odalarından biriydi. Bunun temel nedeni, Erzurum’un Anadolu’nun doğu vilayetlerinin ticareti bakımından merkezi bir konumda olması ve özellikle Trabzon-Tebriz güzergâhında yer almasıydı.

Erzurum Ticaret Odası 1885 yılında açıldı. Erzurum Ticaret Odası’nın açılış tarihi ilk defa bu makalede doğru bir şekilde tespit edilmiştir. Yine bu makalede, Ticaret Odası’nın niteliği, ilk yöneticileri ve ilk faaliyetleri, elde edilen belgeler ışığında anlatılmış ve değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan, Ticaret Odası’nın XX. yüzyılın başlarında ve Millî Mücadele Dönemi’nde yeniden açılması hakkında bilgi verilmiştir.

Yayınlanmış

2020-12-30

Sayı

Bölüm

Makaleler