XIX. Yüzyılda Sakız Adası’nda Sigortacılık Sektörü

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Sigortacılık- Sakız Adası- Sigorta Şirketleri

Özet

Sakız adası, bazı kaynaklara göre Osmanlı Devleti’ne sigortacılığın girdiği ilk yerdir. Arşiv kaynaklarına göre, XIX. Yüzyıl boyunca Sakız Adası’nda birçok sigorta şirketi faaliyet göstermiştir. Avusturya, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Romanya merkezli şirketler, sigortacılık alanında rekabet etmişlerdir. Adada uzun yıllar DýoAderfés isimli şirket, Osmanlı hükümetinden ruhsat almaksızın sigorta işlemleri yapmıştır. Osmanlı Hükümeti, yabancı şirketleri denetim altına almak için büyük gayret göstermiştir. Bu konuyu yasal zeminde çözmek için iç tüzük hazırlamıştır. Ancak kapitülasyonlar sebebiyle tüzük uygulanamamıştır. 1891’de Sakız Adası merkezli, Osmanlı kanunlarına bağlı LesDeuxSoeursadlıilk sigorta şirketi kurulmuştur. Ancak bu şirketin bir öncekinin (DýoAderfés) devamı olup sadece isim değiştirdiği anlaşılmıştır. Hükümet, bütün şehirlere olduğu gibi Sakız Adası’na da bir tebliğ göndermiş ve sigortacılık işlemlerinde Osmanlı Sigorta Şirketi’ni tercih etmelerini istemiştir. Bu araştırmada, Sakız Adası’nda sigortacılık yapan şirketler konusu ele alınmış ve aralarındaki rekabet üzerinde durulmuştur.

Yayınlanmış

2020-12-31

Sayı

Bölüm

Makaleler