Yeniçeri Teşrifat Mecmuası (Transkripsiyon ve Değerlendirme)

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Mecmua- I. Süleyman- yeniçeri- ağa- kışla

Özet

Literatürde Yeniçeri Teşrifat Mecmuası olarak bilinen; yeniçerilerin kışlalarındaki hizmetler, tayinat ve tahsisatları, merasim, adet-gelenekleri veyeniçeri ağalarıhakkında bazı malumatlar ihtiva eden mecmua, bu makalenin mevzusudur. Birbirinden farklı hususları konu eden çok kısa metinlerden oluşan mecmuanın bu çalışmada bilinen tek bütün nüshanın çeviriyazısı verilmiş; muhteviyatı olan hususlar, Yeniçeri Ocağı’na ait kanunnameler ve diğer arşiv kayıtlarına uygunluğu bakımından değerlendirmeye tutulmuş; ayrıca yazıldığı ve esas alındığı zaman bakımından tahlil edilmiştir.

Yayınlanmış

2020-12-30

Sayı

Bölüm

Makaleler