Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Rus İlişkilerinde Mektup Diplomasisi

Yazarlar

  • Halil Yetimoğlu

Anahtar Kelimeler:

II. Abdülhamid- III. Aleksandr- II. Nikola- Osmanlı- Rus- Mektup- Diplomasi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Abdülhamid II döneminde Osmanlı-Rus ilişkilerinde mektup diplomasisinin önemini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada, mektupların önemi ve iki ülke ilişkilerine olan katkısı değerlendirilmiştir. Sultan II. Abdülhamid dönemi Osmanlı-Rus ilişkilerinde diplomasinin önemli bir yeri bulunmaktadır.  1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sonrasında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler başlamıştır. Mektup diplomasisi, bu süreçte büyük önem kazanmıştır. Ermeni sorunu, Girit meselesi, Bulgaristan ve Doğu Rumeli olaylarında mektup diplomasisi büyük işlev görmüştür. Bunun yanı sıra elçi tayini, doğum günü kutlaması ve taç giyme merasimi nedeniyle mektuplar gönderilmiştir.  Padişah II. Abdülhamid, özellikle Rusya ile diplomatik münasebetlerin devamı için büyük çaba sarf etmiştir.

Yayınlanmış

2020-12-30

Sayı

Bölüm

Makaleler