19. Yüzyılda İstanbul’da Değişen Eğlence Anlayışı ve Yeni Eğlence Mekânları

Yazarlar

  • Sevde Harmandar

Anahtar Kelimeler:

Yeme-içme- sosyal mekân- Tanzimat- eğlence- Galata- Beyoğlu

Özet

Osmanlı gündelik hayatında halk; ev, cami, çarşı gibi sınırlı bir sosyal çevrede hayatını sürdürmekteydi. Kahvehane, meyhane gibi sosyal mekânların ortaya çıkmasıyla insanlar arasındaki iletişim de çok yönlü bir hale dönüşmüştür. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan sonra birçok alanda batılılaşmanın etkisiyle değiştiğini söylemek mümkündür. Halkın, vaktinin önemli bir kısmını geçirdiği sosyal mekânlar olan yeme-içme mekânları da bu değişimden payını almıştır. Bu dönemde Tanzimat’ın etkisiyle bazı mekânlar tamamen ortadan kalkarken bazıları da değişime uğrayıp varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca tamamen geleneksel mekânlardan farklı olarak batılı tarzda yeni mekânlar da ortaya çıkmıştır. Yeme-içme mekânlarındaki bu değişim sadece mekânla sınırlı kalmamış, buralardaki eğlence anlayışı da değişmiştir. Bu çalışma ile orta sınıf halkın sosyal hayatını geçirdiği mekânlardaki değişime ışık tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu mekânların ilk açıldığı dönemle Tanzimat’tan sonraki dönem arasında karşılaştırma yapılmaya çalışılacaktır.

Yayınlanmış

2020-12-31

Sayı

Bölüm

Makaleler