XV-XVI. Yüzyıllarda Tırhala Şehrindeki Vakıflar Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

XV-XVI. Yüzyıl, Osmanlı, Vakıf, Tırhala

Özet

İslam toplumunun en önemli kurumsal yapılarından olan vakıflar yüzyıllardır Müslümanların hayra yönelmesinde etkin bir vasıta olarak var olagelmişlerdir. Vakıflar, şehirlerin mütemeddin bir vaziyet kazanması, halkın ihtiyaçlarının giderilmesi, yöneten ve yönetilen arasındaki bağın kuvvetlenmesi gibi idari, iktisadi, sosyal birçok yönden medeniyete katkıda bulunmaktadır. Kendinden önce ve kendi döneminde ki birçok İslam devleti gibi Osmanlılarda üç kıtada hükmü altına aldıkları bölgelerde vakıf kurumu ile sayısız eser inşa etmişler, maddi ve manevi inkişafı gerçekleştirip hayra vesile olmuşlardır. Bu minvalde 1395 tarihinde Osmanlılar tarafından fethedilen Tırhala şehrinin de, Osmanlı Devletinin birçok farklı bölgesinde olduğu gibi, inkişafında da vakıfların etkisi oldukça yüksektir. Bu amaçla, yapılan bu çalışmada, XVI. yüzyıla kadar Tırhala şehrinde bulunan vakıfların, özellikleri ve şehre katkıları değerlendirilmiştir.

Yayınlanmış

2021-06-26

Sayı

Bölüm

Makaleler