1868-1870 Yılları Arasında Manisalı Kadınların Maddi Varlıkları Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Özden Aydin Kurum yok

Anahtar Kelimeler:

Osmanlı İmparatorluğu, Şer’iyye Sicili, Manisalı Kadınlar, servet ve şahsi eşyalar.

Özet

Arşiv malzemeleri siyasi olayların tarihine ilişkin verdiği aydınlatıcı bilgilerin dışında, insanı ilgilendiren her türlü yaşanmışlığın izlerini önümüze seren yığınla bilgiyle doludur. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı toplumsal hayatında kadın faktörünü konu alan kaynaklar içerisinde yer alan tereke kayıtları incelendiği takdirde sosyal ve iktisadi hayatta erkekler kadar aktif olduklarını ortaya koymaktadır. Yine kadınların ön planda yer aldığı, Osmanlı toplumsal ve ahlaki normları çerçevesinde gündemine giren konular arasında yer alan giyim-kuşam fermanları çoğu kez muhafazakâr bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır.

Bu araştırmamızda Manisa 335 numaralı Şer’iyye Sicilinde 1868-1870 tarihinde yer alan 12 adet kadın terekelerinden yola çıkarak, Manisa’da kadının taşınır ve taşınmaz malları borç ve alacakları, giyim-kuşam ile ev eşyaları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Özellikle Manisa kadınlarının gündelik hayatına ilişkin giyim-kuşam ve ev eşyalarındaki tercih ve eğilimlerinin iktisadi analizleri yapılmaya çalışılacaktır.

Yayınlanmış

2021-06-26

Sayı

Bölüm

Makaleler