19. Yüzyılda Osmanlıda Kadın Kıyafeti ve Değişimi

Yazarlar

  • Elif Nur Atalay

Anahtar Kelimeler:

Osmanlı Devleti, kadın, kıyafet, Tanzimat Devri, 19. Yüzyıl

Özet

Toplumsal yapının temel parçalarından biri olan kadınlar, içinde yaşadıkları sosyal çevrenin değişim ve dönüşümünden doğal olarak etkilenmektedir. Osmanlı Devleti’ne genel olarak bakıldığında her yüzyıl kendine özgü bir yenileşme ve değişim süreci getirmiştir. Bu değişim ve yenileşme sürecinin en açık bir şekilde kendisini gösterdiği yüzyıl kuşkusuz 19. yüzyıl olmuştur. Tanzimat Dönemi ile birlikte hız kazanan bu değişim ve yenileşme, sadece devletin işleyişi, bürokrasi ve yönetim anlayışı ile sınırlı kalmamış toplumsal yaşamda da kendisini göstermiştir. Toplumsal değişimin önemli bir yönünü Müslüman kadınların kıyafetlerinde izlemek mümkündür. 19. yüzyılda kadın kıyafetlerinde meydana gelen değişim incelenirken öne çıkan iki parça ferace ve peçe olmuştur. Çarşafın yerini alan renkli ve süslü feracelerin yanı sıra, adeta Müslüman kadınlarla özdeşleşmiş olan peçelerin ince bir tül halinde aksesuara dönüştürülmesi veya tamamen çıkarılması değişimin en dikkat çeken yönünü oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Osmanlı kadınlarının Tanzimat’tan sonra meydana gelen değişime nasıl ayak uydurdukları ve bu değişimden ne şekilde etkilendikleri anlatılırken aynı zamanda toplumun diğer unsurları tarafından eleştirilmeleri ve daha da önemlisi devlet tarafından değişimin önlenmeye çalışılması ele alınacaktır.

Yayınlanmış

2021-06-26

Sayı

Bölüm

Makaleler